MUDr. Dagmar Kundisová

Kardiologická ambulancia

Vážení pacienti, od 2.10.2015 je možné rezervovať termíny vyšetrení touto internetovou cestou. 

Objednávanie je umožnené len pre pacientov, ktorí sú už evidovaní v našej ambulancii, nie pre nových pacientov.                                 

Pozor !

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu doporučujeme navšíviť našu ambulanciu len v nevyhnutnom prípade.

Po prekonaní koronavírusu vás ošetríme až po 2 týždňoch od  posledných príznakov.  Ak ste boli bez príznakov, tak taktiež po uplynutí 2 týždňov od pozitívneho testu na koronavírus (antigénový event. PCR test).

Negatívny antigénový test vyžadujeme ku ergometrickému vyšetreniu.

Ak máte akékoľvek horúčnaté alebo vírusové ochorenie, prosím, preobjednajte sa.

 

Do čakárne a ambulancie vstupujte s respirátorom na tvári, tak, aby prekryl aj nos. Respirátor  si počas vyšetrenia neskladajte z tváre.

Po návrate z akéhokoľvek zahraničia vás ošetríme až po uplynutí 14 dní od návratu.

Na iternetovej stránke sú vyznačené voľné termíny, ktoré sú dané k dispozícii. Pacienti sú objednávaní stále aj telefonicky, aj osobne. Do budúcna plánujeme objednávane prevažne internetovou cestou. 

Objednávania, informácie a rady po telefóne  poskytujeme  v pondelky - štvrtky od 10...12. hod., v piatky od 8.-9. hod. V iné hodiny prosím nevolajte.

Číslo telefónu: 052 43 14 156

Predpis liekov je nutné riešiť cestou obv. amb., v našej ambulancii predpíšeme len lieky viazané na kardiológa, ktoré nemôže predpísať obvodný lekár.

 

Objednávanie na celý nasledujúci týždeň začne vždy v piatok o 17. hod.  Následne sa dajú objednávky  realizovať denne  v ktorúkoľvek hodinu (pokiaľ sú voľné termíny), z objednaného termínu je možné sa aj odhlásiť.

Všetky aktuálne zmeny budú  uvádzane na tejto stránke. Ako lekár si vyhradzujem právo na počet vyšetrení v jednotlivé dni, a tiež na určenie aktuálneho poradia pacientov.

Cestou internetu sa dá objednať len na vyznačené voľné miesta, ktoré sa vám objavia po otvorení stránky- je to dané z kapacitných dôvodov.  Niektoré dni nie je možné sa objednať formou internetu, vtedy tam nie sú udané žiadne voľné miesta.

Dni, v ktoré nepracujeme  sú vždy uvedené na internete.  V dni, kedy je nápis

" NEOBJEDNÁVAME"  neznamená, že nepracujeme, len  nie je možné objednať sa cestou internetu  ( z vyššie uvedených kapacitných dôvodov).

 

Upozornenie: Čas internetového objednania predstavuje len to, kedy sa má  pacient  dostaviť do ambulancie, neznamená to vyšetrenie na presný čas !

NOVÍ PACIENTI sa objednávajú na 1. vyšetrenie len po osobnom dohovore. 

Noví pacienti sú povinní priniesť na 1. vyšetrenie výmenný lístok od obvodného lekára, kompletnú dokumentáciu, odbery krvi - inak  nebudú vyšetrení !!!

Na kontroly je potrebné takisto nosiť celú dokumentáciu, event. výpis z dokumentácie od obvodného lekára. Je nutné priniesť  nové správy a vyšetrenia, ktoré do dokumentáciie pribudli  !!!

OSOBITNÝ OZNAM PRE NOVÝCH  PACIENTOV: pacientov evidovaných v inej kardiologickej ambulancii (  ktorí boli vyšetrení v inej kardiologickej ambulancii aj iba jedenkrát) a pacientov z iného spádu ako Poprad - NEVYŠETRUJEME  v našej amb.

 

Vážení pacienti, na kontrolu sa objednávajte až po uplynutí doporučenej doby podľa poslednej správy- to je obyčajne po 1/2 roku až po roku. Pacienti, ktorí potrebujú  kontrolu skôr ako je doporučené v poslednej správe z našej ambulancie,  sú povinní priniesť výmenný lístok od obvodného lekára s odôvodnením žiadosti o skoršie vyšetrenie + príslušnú dokumentáciu.

Na vyšetrenie dodržiavajte orientačný čas, na ktorý ste objednaní, neprichádzajte skôr-  je to v záujme ochrany vášho zdravia pred koronavírusom a inými nákazlivými ochoreniami ( predchádzame tým  zhromažďovaniu pacientov v čakárni).

 

Od 1. decembra 2023 bude dostatočný počet miest na internetové objednanie.

Pondelok
04.12.2023

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Utorok
05.12.2023

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Streda
06.12.2023

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Štvrtok
07.12.2023

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Piatok
08.12.2023

Obsadené

Obsadené