MUDr. Dagmar Kundisová

Kardiologická ambulancia

Vážení pacienti, od 2.10.2015 je možné rezervovať termíny vyšetrení touto internetovou cestou. 

Objednávanie touto formou je umožnené len pre pacientov, ktorí sú už evidovaní v našej ambulancii, nie pre nových pacientov.                                 

Pozor !

Po prekonaní koronavírusu vás ošetríme až po 2 týždňoch od  posledných príznakov.  Ak ste boli bez príznakov, tak taktiež po uplynutí 2 týždňov od pozitívneho testu na koronavírus (antigénový event. PCR test).

Negatívny antigénový test vyžadujeme ku ergometrickému vyšetreniu.

Ak máte akékoľvek horúčnaté alebo vírusové ochorenie, albo ak akurát užívate antibiotiká - prosím, preobjednajte sa.

 

Do čakárne a ambulancie vstupujte s respirátorom na tvári, tak, aby prekryl aj nos. Respirátor  si počas vyšetrenia neskladajte z tváre.

Po návrate z akéhokoľvek zahraničia vás ošetríme až po uplynutí 14 dní od návratu.

Na iternetovej stránke sú vyznačené voľné termíny, ktoré sú dané k dispozícii. Pacienti sú objednávaní stále aj telefonicky, aj osobne. Do budúcna plánujeme objednávane prevažne internetovou cestou. 

Objednávania, informácie a rady po telefóne  poskytujeme  v pondelky - štvrtky od 10...12. hod., v piatky od 8.-9. hod. V iné hodiny prosím nevolajte.

Číslo telefónu: 052 43 14 156

Predpis liekov je nutné riešiť cestou obv. amb., v našej ambulancii predpíšeme len lieky viazané na kardiológa, ktoré nemôže predpísať obvodný lekár.

 

Objednávanie na celý nasledujúci týždeň začne vždy v piatok o 17. hod.  Následne sa dajú objednávky  realizovať denne  v ktorúkoľvek hodinu (pokiaľ sú voľné termíny), z objednaného termínu je možné sa aj odhlásiť.

Všetky aktuálne zmeny budú  uvádzane na tejto stránke. Ako lekár si vyhradzujem právo na počet vyšetrení v jednotlivé dni, a tiež na určenie aktuálneho poradia pacientov.

Cestou internetu sa dá objednať len na vyznačené voľné miesta, ktoré sa vám objavia po otvorení stránky- je to dané z kapacitných dôvodov.  Niektoré dni nie je možné sa objednať formou internetu, vtedy tam nie sú udané žiadne voľné miesta.

Dni, v ktoré nepracujeme  sú vždy uvedené na internete.  V dni, kedy je nápis

" NEOBJEDNÁVAME"  neznamená, že nepracujeme, len  nie je možné objednať sa cestou internetu  ( z vyššie uvedených kapacitných dôvodov).

 

Upozornenie: Čas internetového objednania predstavuje len to, kedy sa má  pacient  dostaviť do ambulancie, neznamená to vyšetrenie na presný čas !

NOVÍ PACIENTI sa objednávajú na 1. vyšetrenie len po osobnom dohovore. 

Noví pacienti sú povinní priniesť na 1. vyšetrenie výmenný lístok od obvodného lekára, kompletnú dokumentáciu, odbery krvi - inak  nebudú vyšetrení !!!

Na kontroly je potrebné takisto nosiť celú dokumentáciu, event. výpis z dokumentácie od obvodného lekára. Je nutné priniesť  nové správy a vyšetrenia, ktoré do dokumentáciie pribudli  !!!

OSOBITNÝ OZNAM PRE NOVÝCH  PACIENTOV: pacientov evidovaných v inej kardiologickej ambulancii (  ktorí boli vyšetrení v inej kardiologickej ambulancii aj iba jedenkrát) a pacientov z iného spádu ako Poprad - NEVYŠETRUJEME  v našej amb.

 

Vážení pacienti, na kontrolu sa objednávajte až po uplynutí doporučenej doby podľa poslednej správy- to je obyčajne po 1/2 roku až po roku. Pacienti, ktorí potrebujú  kontrolu skôr ako je doporučené v poslednej správe z našej ambulancie,  sú povinní priniesť výmenný lístok od obvodného lekára s odôvodnením žiadosti o skoršie vyšetrenie + príslušnú dokumentáciu.

Na vyšetrenie dodržiavajte orientačný čas, na ktorý ste objednaní, neprichádzajte skôr-  je to v záujme ochrany vášho zdravia pred koronavírusom a inými nákazlivými ochoreniami ( predchádzame tým  zhromažďovaniu pacientov v čakárni).

 

Pondelok
15.07.2024

Obsadené

Obsadené

Utorok
16.07.2024

Obsadené

Obsadené

Obsadené

Streda
17.07.2024

Obsadené

Štvrtok
18.07.2024

Obsadené

Obsadené

Piatok
19.07.2024

Neobjednávame