MUDr. Dagmar Kundisová

Kardiologická ambulancia

Všeobecné informácie

Do tejto časti pre vás pripravujeme všeobecné informácie pre pacientov našej ambulancie.